Welkom bij De Sociale Bron
De Sociale Bron is een kleinschalige praktijk gericht op de ontwikkelingsvragen van kinderen en jong volwassenen zowel thuiswonend als wonend in een instelling of op scholen en dagbehandeling. De Sociale Bron biedt pedagogische en psychologische begeleiding, behandeling, advies en training aan kinderen en jongeren, hun ouders/systeem en ook aan woongroepen bij diverse instellingen/woonprojecten.  Daarnaast biedt De Sociale Bron diagnostiek, zodat de beeldvorming van de kinderen/jongeren verduidelijkt kan worden en gekeken kan worden naar onderliggende factoren die de ontwikkelingsproblematiek kan verklaren. 
Training

Gericht op de integratie van mensen met een beperking of ontwikkelingsstoornis.

Behandelingen

Wij bieden behandeling en begeleiding aan kinderen en jong volwassenen

Persoonlijk advies

De Sociale Bron ondersteunt u met persoonlijk en laagdrempeling advies.

Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek naar beeldvorming van uw kind of cliënt.