Diagnostiek

De Sociale Bron biedt psychodiagnostisch onderzoek naar de beeldvorming van uw kind of client. Denk bijvoorbeeld aan IQ en sociaal-emotioneel onderzoek, maar ook aan onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen als Autisme of AD(H)D. De Sociale Bron zorgt voor begrijpbare verslaglegging en praktische handelingsadviezen vanuit het psychodiagnostisch onderzoek. Zo kunt u na het onderzoek aan de hand van de adviezen met uw kind of client op weg naar meer begrip en duidelijkheid over het gedrag.