Welkom bij De Sociale Bron

De Sociale Bron is een kleinschalige praktijk gericht op de ontwikkelingsvragen van kinderen en jong volwassenen zowel thuiswonend als wonend in een instelling of op scholen en dagbehandeling. De Sociale Bron biedt pedagogische en psychologische begeleiding, behandeling, advies en training aan kinderen en jongeren, hun ouders/systeem en ook aan woongroepen bij diverse instellingen/woonprojecten.  Daarnaast biedt De Sociale Bron diagnostiek, zodat de beeldvorming van de kinderen/jongeren verduidelijkt kan worden en gekeken kan worden naar onderliggende factoren die de ontwikkelingsproblematiek kan verklaren. De Sociale Bron is een sociale onderneming. Het doel van een sociale onderneming is maatschappelijke waarde creëren.

 De Sociale Bron levert vier diensten; Training, Behandeling/begeleiding, Persoonlijk advies en Diagnostiek. De voorwaarden die wij stellen voor alle diensten zijn: Laagdrempelig, flexibel, persoonlijk en op maat. En de voorwaarden voor de onderneming: Vernieuwend, Actief en Sociaal. 

Cecile BLansjaar

Cecile Blansjaar de Orthopedagoog Generalist van de Sociale Bron. Zij is afgestudeerd als orthopedagoog aan de UVA en gedurende haar studententijd werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op woongroepen en ook ambulant bij gezinnen thuis. Na haar studie is zij gaan werken als gedragskundige/orthopedagoog bij diverse instellingen, met name gericht op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrumstoornis. Tevens is zij in het het bezit van een diploma tot autisme specialist. De afgelopen jaren heeft zij haar kennis verbreed en verdiept over verschillende doelgroepen en heeft zij in 2022 haar postmaster studie tot Orthopedagoog Generalist afgerond. Daarnaast heeft Cecile in april 2023 haar postmaster studie tot GZ psycholoog afgerond. Dit geeft aan dat Cecile zowel op het gebied van complexe pedagogische en psychologische begeleiding, behandeling en diagnostiek in te zetten is. Cecile deinst niet terug voor een uitdaging en gaat samen met u op zoek naar een verklaring voor het gedrag waarna zij met u op zoek gaat naar passende interventies om een kind weer te kunnen laten stralen. Voor meer informatie over Cecile Blansjaar, kijk op haar LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cecile-blansjaar-5550a8200/.

ZORG op maat

Al onze diensten leveren wij bij u thuis, op school, op het werk, op de vereniging of een andere bestaande voorziening bij u in de buurt. Face to face, via beeldbellen of door middel van (online) trainingen. Daarnaast is het ook mogelijk om naar de praktijkruimte te komen van De Sociale Bron. Onze zorg wordt op maat gemaakt bij uw hulpvraag en kan snel wordt ingezet na het eerste contact.