Training
De Sociale Bron geeft scholing en training gericht op de integratie van mensen met een beperking of ontwikkelingsstoornis, denk bijvoorbeeld aan autisme of een verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen trainingen geboden worden over wetgeving en beleid, denk bijvoorbeeld aan de Meldcode Huiselijk geweld of de Wet Zorg en Dwang. Ook kan een training gericht worden op specifieke thema’s die spelen op uw locatie denk aan een thema over bejegening, pubertijdsontwikkeling of bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. De trainingen kunnen zowel op locatie als online gegeven worden, waar en wanneer het u uitkomt.