Behandeling en begeleiding

De Sociale Bron biedt behandeling en begeleiding aan kinderen en jong volwassenen. Tijdens de behandeling en begeleiding is altijd aandacht voor ouders en het systeem om het kind/de jongere heen. Zij kunnen meegenomen worden in de behandeling, maar er kan ook specifieke ouderbegeleiding ingezet worden door De Sociale Bron los van de begeleiding/behandeling van het kind of de jongere. Behandelingen die geboden worden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of psycho-educatie gericht op de ontwikkelingsproblematiek van het kind of de jongere. Daarnaast biedt De Sociale Bron bijvoorbeeld spelbegeleiding en zelfbeeld training. Een groot deel van de diensten van de Sociale Bron bestaat uit het adviseren, behandelen en begeleiden van clienten op woongroepen en dagbehandeling van kinderen en jongeren. Daarbij ondersteunt De Sociale Bron pedagogisch medewerkers met het maken van het behandelplan van de client en kan De Sociale Bron adviezen geven voor de kwaliteit van leven van clienten op de woongroep of dagbehandeling.